DEPARTAMENT D’ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA

CAP DE DEPARTAMENT : Carles Marrot

?

PFI- PTT

Judith Fernández  (Tutora)

Alberto Contreras

Toni Fernández

Lluis Gil

Yolanda Parejo

Carles Marrot

 

?

Instal·lacions de telecomunicacions

Alberto Contreras (Tutor 1r)

Ismael Infantes (Tutor 2n)

Toni Fernández

Lluis Martin

Lluis Gil

 

?

Sistemes de telecomunicació i informàtics

LLuis Gil (Tutor 1r)

Juan Carlos Garcia (Tutor  2n)

Carles Marrot

Toni Fernández

LLuis Martin