INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIÓ

El cicle d‘instal·lacions de telecomunicació està dissenyat per adquirir tots els coneixements i habilitats necessàries per a la realització d’instal·lacions de sistemes de telecomunicacions. És tracta, doncs, d’un cicle eminentment pràctic. En cada mòdul es treballa un tipus diferent de sistema de telecomunicacions. Per exemple trobem mòduls per a les comunicacions per ràdio i altres per cable o fibra òptica. Tots ells ubicats en l’àmbit d’edificis, tant comercials, industrials i domèstics.

Tot seguit podeu veure els diferents mòduls que formen el nostre cicle amb una explicació clara de les seves característiques.

Infraestructures de xarxes de dades i sistemes de telefonia

Circuit tancat de televisió i seguretat electrònica

Infraestructures comunes de telecomunicació en habitatges i edificis


Electrònica aplicada

Instal·lacions domòtiques

Instal·lacions de radio comunicació

Instal·lacions elèctriques bàsiques


Equips micro informàtics

Síntesi