Sistemes informàtics i xarxes locals

Els ordinadors i altres dispositius informàtics són avui en dia  indispensables en àmbits com la industria, la llar, el comerç … El manteniment i configuració d’aquests dispositius, així com les xarxes de comunicació que permeten l’intercanvi de dades entre els diferents equips, són un dels focus de coneixement més importants per a un tècnic superior en telecomunicacions. En aquest mòdul es tracta en profunditat el tema d’instal·lació, configuració i manteniment dels equips informàtics. També es fa una introducció a les xarxes, fent especial èmfasi en les xarxes locals, doncs, donada la complexitat d’aquestes es continua treballant la seva configuració i estructura en el mòdul de xarxes telemàtiques de segon. Cal destacar, com a valor afegit d’aquest mòdul, que tots els alumnes que el superen tenen una certificació oficial de l’empresa CISCO, en un curs de formació de tècnics en manteniment de sistemes informàtics. (IT...

Megafonia i so

En el  mòdul d’instal·lacions de megafonia pretén que adquireixis  els coneixements i habilitats per a muntar, mantenir i configurar diferents tipus d’instal·lacions de so. Aprendràs a: Saber què és el so i com es transmet. Quins fenòmens l’acompanyen: eco, reverberació, etc Com captem el so (micròfons) i el distribuïm (cables i connectors) Què són els altaveus, les seves característiques i com s’instal·len i distribueixen Interconnectar i aprendre els principis bàsics de funcionament d’amplificadors, taules de mescla, equalitzadors, entre altres. Com adequar els locals per a que tinguin bona...

Projecte ADELANTE

Participació del departament d’electricitat i electrònica en el projecte ADELANTE Obtenció de doble titulació de FP DUAL en Alemanya El projecte ADELANTE Adelante és un projecte europeu que té per finalitat ampliar la titulació dels estudiants d’FP d’Espanya. L’objectiu és que els alumnes adquireixin una doble titulació, la seva d’FP de grau mitjà més una especialitat d’FP DUAL en Alemanya. Aquest projecte es fruit de la col·laboració de diferents entitats: El projecte consta bàsicament de tres fases: En la primera fase els alumnes seleccionats fan durant quatre mesos classes intensives d’alemany a Barcelona. A la segona fase cada alumne ja té assignada una empresa a alemanya. En aquesta fase, que dura quatre mesos, els alumnes es formen en Alemanya en la seva corresponent empresa alhora que fan unes sis hores setmanals d’alemany en escola. Durant aquest període de temps els alumnes s’allotgen amb famílies. Totes les despeses en aquest període són cobertes pel SOC. A la darrera fase del projecte, que dura tot un any, els alumnes entren a treballar en la seva empresa com alumnes de DUAL rebent un sou mensual com a aprenents. En aquest punt els nois poden deixar a les famílies d’acollida i buscar-se un allotjament propi. Durant tot el projecte es fa un seguiment dels alumnes per part dels responsables d’organització del projecte, del seus tutors en alemanya , dels tutors en les empreses i de la cambra de comerç d’Alemanya. Al finalitzar, els alumnes obtenen a part de la seva titulació d’FP: Un certificat oficial B1 d’alemany. El títol corresponent de FP DUAL en Alemanya. http://electronica.lamerce.com/wp-content/uploads/2017/12/alumne2.mp4 Finalitzat tot el procés de formació, molts...

DUAL

El mòdul de DUAL està adreçat a tots els alumnes que no fan les pràctiques a l’empresa en la modalitat de FP DUAL. El mòdul consisteix en la realització de projectes relacionats amb tots els àmbits de les telecomunicacions. L’objectiu és ampliar, de forma pràctica i el més real possible, tots els coneixements adquirits al llarg del cicle. Els projectes que es realitzaran aquest curs són: XARXA AMB SERVIDORS : El projecte consisteix en muntar i configurar una sèrie de servidors (WEB, DNS, FTP) i connectar-los en xarxa. MUNTATGE D’UNA IMPRESSORA 3D: Amb la finalitat de imprimir peces dissenyades per els nostres alumnes, el centre a adquirit una impressora 3D. Els alumnes d’aquest mòdul, com a projecte, muntaran, calibraran i generaran un manual d’ús i manteniment d’aquesta impressora.   TELEFONIA IP: Muntatge  i configuració d’una centraleta de telefonia IP i configuració dels terminals telefònics. El projecte s’enfoca com a disseny d’una xarxa de telefonia IP per a una empresa que té que cobrir les necessitats particulars del seu negoci.    DISSENY I CONFIGURACIÓ D’UNA XARXA LAN En aquest projecte es muntarà físicament una xarxa LAN (cablejat i electrònica de xarxa) i, es configuraran els equips de control per controlar la xarxa segons les especificacions del projecte.    CONTROL TELEMÀTIC D’UN PUNT DE LLUM El projecte consisteix en controlar l’estat (encès i apagat) d’una làmpada així com la seva intensitat des de un dispositiu mòbil. El projecte s’ha realitzat amb el mòdul d’IOT “node MCU- ESP 8266” PROJECTE DE UN DAU CONTROLAT TELEMÀTICAMENT Integrant les diferents competències adquirides en els projectes anteriors,  aquest projecte consta de dues parts, una primera...
-->