Concurs robòtica

Convocatòria Seguidor de línia és una competició que consisteix a construir un robot autònom capaç de recórrer el circuit establert seguint una línia negra de 2 centímetres sobre un fons clar en el menor temps possible. El robot ha de ser capaç de superar les diferents trajectòries i corbes regulars i irregulars que es trobaran en el camí, i fer-ho d’una forma ràpida i eficient. BASES Equip: La competició és oberta a tota persona que es trobi cursant un cicle formatiu, batxillerat o estudis superiors, sense importar l’especialitat o el centre de procedència. Cada equip inscrit pot comptar amb un màxim de 3 integrants més un mentor, sent un total de quatre persones per robot. Acceptació de les Bases: La participació en el concurs implica la íntegra acceptació de les presents bases, així com del reglament inclòs en el present Document. REGLAMENT Qualsevol situació no prevista queda a criteri dels jutges i/o el comitè organitzador. Característiques dels robots. 1. El robot ha de ser completament autònom. No pot ser controlat i/o calibrat remotament en el seu recorregut per cap classe de dispositiu ja sigui radiocontrol, bluetooth, wifi, infraroig, o per qualsevol altre mitjà sense fil conegut. 2. Les dimensions màximes del robot són: Llarg 30 cm. Ample 20 cm. Alt 20 cm Pes màxim 500 grs. 3. Es pot emprar qualsevol tipus de microcontrolador, microprocessador, targetes tipus Arduino, PICAXE, PLCs, PLDs, etc. igual que utilitzar qualsevol tipus de components electrònics bàsics (transistors, comportes, etc.). No es poden utilitzar robots comercials. 4. La part motriu s’ha de construir amb motors de corrent directe de qualsevol tipus alimentat per bateries. 5....
-->