DUAL

El mòdul de DUAL està adreçat a tots els alumnes que no fan les pràctiques a l’empresa en la modalitat de FP DUAL. El mòdul consisteix en la realització de projectes relacionats amb tots els àmbits de les telecomunicacions. L’objectiu és ampliar, de forma pràctica i el més real possible, tots els coneixements adquirits al llarg del cicle. Els projectes que es realitzaran aquest curs són: XARXA AMB SERVIDORS : El projecte consisteix en muntar i configurar una sèrie de servidors (WEB, DNS, FTP) i connectar-los en xarxa. MUNTATGE D’UNA IMPRESSORA 3D: Amb la finalitat de imprimir peces dissenyades per els nostres alumnes, el centre a adquirit una impressora 3D. Els alumnes d’aquest mòdul, com a projecte, muntaran, calibraran i generaran un manual d’ús i manteniment d’aquesta impressora.   TELEFONIA IP: Muntatge  i configuració d’una centraleta de telefonia IP i configuració dels terminals telefònics. El projecte s’enfoca com a disseny d’una xarxa de telefonia IP per a una empresa que té que cobrir les necessitats particulars del seu negoci.    DISSENY I CONFIGURACIÓ D’UNA XARXA LAN En aquest projecte es muntarà físicament una xarxa LAN (cablejat i electrònica de xarxa) i, es configuraran els equips de control per controlar la xarxa segons les especificacions del projecte.    CONTROL TELEMÀTIC D’UN PUNT DE LLUM El projecte consisteix en controlar l’estat (encès i apagat) d’una làmpada així com la seva intensitat des de un dispositiu mòbil. El projecte s’ha realitzat amb el mòdul d’IOT “node MCU- ESP 8266” PROJECTE DE UN DAU CONTROLAT TELEMÀTICAMENT Integrant les diferents competències adquirides en els projectes anteriors,  aquest projecte consta de dues parts, una primera...

Elements de sistemes de telecomunicacions

  L’objectiu d’aquest mòdul és els elements que formen part d’un sistema de comunicacions. Estudiar els tipus , les seves característiques i les mesures que els caracteritzen. És per tant un mòdul que dóna suport a altres mòdul més orientats a les instal·lacions i on l’alumne, aprèn a valorar quins paràmetres caldrà mesurar en una instal·lació real, quin comportament hem d’esperar dels diferents elements de la instal·lació i quines són les causes del mal funcionament d’un sistema de transmissió. En aquest mòdul treballem  temes com: Medis de coure       Fibra òptica Radio freqüència Per a tots ells s’elaboren pràctiques on es poden mesurar i visualitzar els diferents paràmetres que són d’importància per a un correcte funcionament de les instal·lacions. Concretament fem pràctiques de reflexions en medis de coure, pràctiques amb fibres òptiques (fusió de fibra) i disseny i construcció d’antenes (FM Wi-Fi…)  IMATGES DELS EQUIPAMENTS I PRÀCTIQUES  Disseny i construcció d’una antena FM Disseny i construcció d’una antena FM Mesura dels paràmetres de...
-->