Concurs robòtica

Convocatòria Seguidor de línia és una competició que consisteix a construir un robot autònom capaç de recórrer el circuit establert seguint una línia negra de 2 centímetres sobre un fons clar en el menor temps possible. El robot ha de ser capaç de superar les diferents trajectòries i corbes regulars i irregulars que es trobaran en el camí, i fer-ho d’una forma ràpida i eficient. BASES Equip: La competició és oberta a tota persona que es trobi cursant un cicle formatiu, batxillerat o estudis superiors, sense importar l’especialitat o el centre de procedència. Cada equip inscrit pot comptar amb un màxim de 3 integrants més un mentor, sent un total de quatre persones per robot. Acceptació de les Bases: La participació en el concurs implica la íntegra acceptació de les presents bases, així com del reglament inclòs en el present Document. REGLAMENT Qualsevol situació no prevista queda a criteri dels jutges i/o el comitè organitzador. Característiques dels robots. 1. El robot ha de ser completament autònom. No pot ser controlat i/o calibrat remotament en el seu recorregut per cap classe de dispositiu ja sigui radiocontrol, bluetooth, wifi, infraroig, o per qualsevol altre mitjà sense fil conegut. 2. Les dimensions màximes del robot són: Llarg 30 cm. Ample 20 cm. Alt No hi ha límit Pes màxim 500 grs. 3. Es pot emprar qualsevol tipus de microcontrolador, microprocessador, targetes tipus Arduino, PICAXE, PLCs, PLDs, etc. igual que utilitzar qualsevol tipus de components electrònics bàsics (transistors, comportes, etc.). No es poden utilitzar robots comercials. 4. La part motriu s’ha de construir amb motors de corrent directe de qualsevol tipus alimentat per...

Projecte ADELANTE

Participació del departament d’electricitat i electrònica en el projecte ADELANTE Obtenció de doble titulació de FP DUAL en Alemanya El projecte ADELANTE Adelante és un projecte europeu que té per finalitat ampliar la titulació dels estudiants d’FP d’Espanya. L’objectiu és que els alumnes adquireixin una doble titulació, la seva d’FP de grau mitjà més una especialitat d’FP DUAL en Alemanya. Aquest projecte es fruit de la col·laboració de diferents entitats: El projecte consta bàsicament de tres fases: En la primera fase els alumnes seleccionats fan durant quatre mesos classes intensives d’alemany a Barcelona. A la segona fase cada alumne ja té assignada una empresa a alemanya. En aquesta fase, que dura quatre mesos, els alumnes es formen en Alemanya en la seva corresponent empresa alhora que fan unes sis hores setmanals d’alemany en escola. Durant aquest període de temps els alumnes s’allotgen amb famílies. Totes les despeses en aquest període són cobertes pel SOC. A la darrera fase del projecte, que dura tot un any, els alumnes entren a treballar en la seva empresa com alumnes de DUAL rebent un sou mensual com a aprenents. En aquest punt els nois poden deixar a les famílies d’acollida i buscar-se un allotjament propi. Durant tot el projecte es fa un seguiment dels alumnes per part dels responsables d’organització del projecte, del seus tutors en alemanya , dels tutors en les empreses i de la cambra de comerç d’Alemanya. Al finalitzar, els alumnes obtenen a part de la seva titulació d’FP: Un certificat oficial B1 d’alemany. El títol corresponent de FP DUAL en Alemanya. http://electronica.lamerce.com/wp-content/uploads/2017/12/alumne2.mp4 Finalitzat tot el procés de formació, molts...

DUAL

El mòdul de DUAL està adreçat a tots els alumnes que no fan les pràctiques a l’empresa en la modalitat de FP DUAL. El mòdul consisteix en la realització de projectes relacionats amb tots els àmbits de les telecomunicacions. L’objectiu és ampliar, de forma pràctica i el més real possible, tots els coneixements adquirits al llarg del cicle. Els projectes que es realitzaran aquest curs són: XARXA AMB SERVIDORS : El projecte consisteix en muntar i configurar una sèrie de servidors (WEB, DNS, FTP) i connectar-los en xarxa. MUNTATGE D’UNA IMPRESSORA 3D: Amb la finalitat de imprimir peces dissenyades per els nostres alumnes, el centre a adquirit una impressora 3D. Els alumnes d’aquest mòdul, com a projecte, muntaran, calibraran i generaran un manual d’ús i manteniment d’aquesta impressora.   TELEFONIA IP: Muntatge  i configuració d’una centraleta de telefonia IP i configuració dels terminals telefònics. El projecte s’enfoca com a disseny d’una xarxa de telefonia IP per a una empresa que té que cobrir les necessitats particulars del seu negoci.    DISSENY I CONFIGURACIÓ D’UNA XARXA LAN En aquest projecte es muntarà físicament una xarxa LAN (cablejat i electrònica de xarxa) i, es configuraran els equips de control per controlar la xarxa segons les especificacions del projecte.    CONTROL TELEMÀTIC D’UN PUNT DE LLUM El projecte consisteix en controlar l’estat (encès i apagat) d’una làmpada així com la seva intensitat des de un dispositiu mòbil. El projecte s’ha realitzat amb el mòdul d’IOT “node MCU- ESP 8266”...

Elements de sistemes de telecomunicacions

  L’objectiu d’aquest mòdul és els elements que formen part d’un sistema de comunicacions. Estudiar els tipus , les seves característiques i les mesures que els caracteritzen. És per tant un mòdul que dóna suport a altres mòdul més orientats a les instal·lacions i on l’alumne, aprèn a valorar quins paràmetres caldrà mesurar en una instal·lació real, quin comportament hem d’esperar dels diferents elements de la instal·lació i quines són les causes del mal funcionament d’un sistema de transmissió. En aquest mòdul treballem  temes com: Medis de coure       Fibra òptica Radio freqüència Per a tots ells s’elaboren pràctiques on es poden mesurar i visualitzar els diferents paràmetres que són d’importància per a un correcte funcionament de les instal·lacions. Concretament fem pràctiques de reflexions en medis de coure, pràctiques amb fibres òptiques (fusió de fibra) i disseny i construcció d’antenes (FM Wi-Fi…)  IMATGES DELS EQUIPAMENTS I PRÀCTIQUES  Disseny i construcció d’una antena FM Disseny i construcció d’una antena FM Mesura dels paràmetres de...

Gestio de projectes

En aquest mòdul s’estudiaran tots els documents que formen part d’un projecte tècnic (memòria, plec de condicions, planols, esquemes ) També aprendrem a usar eines com Autocad i SolidWorks , per a la realització de plànols i esquemes, MsProject per a la planificació del projecte i càlcul de recursos i costos, simuladors … Al finalitzar el mòdul hem de ser capaços planificar, fer el seguiment i gestionar qualsevol projecte de telecomunicacions  ...

Xarxes telematiques

http://electronica.lamerce.com/wp-content/uploads/2016/03/telematica2.mp4 L’objectiu d’aquest mòdul és que l’alumne aconsegueixi muntar i configurar  xarxes locals (Ethernet) i connectar-les entre si a  través d’Internet (router). No només ens centrem en aquests objectius, si no que actualitzem constantment el temari, afegint continguts i pràctiques relacionades amb les darreres tendències relacionades amb la transmissió de dades com pot ser l’Internet de les coses (IOT), la mobilitat (BYOD) i el treball amb el núvol. Per a la realització del mòdul comptem amb la col·laboració de la multinacional CISCO, que ens ofereix tant material didàctic com equipament. Gràcies a aquesta col·laboració l’alumne, al finalitzar els estudis, podrà obtenir una acreditació  de CISCO  indispensable per aconseguir una de les certificacions més demanades en el mercat laboral en l’àmbit de les telecomunicacions. IMATGES DELS EQUIPAMENTS I PRÀCTIQUES EQUIPS DE COMUNICACIÓ PUNTS D’ACCÉS WI-FI SIMULACIÓ DE XARXES...

Jornades tècniques

Durant la setmana de jornades tècniques, el departament d’electrònica organitza diferents activitats en col·laboració amb diferents empreses del sector. Aquest any les empreses convidades són: Unex: Especialistes en canalitzacions per a ICT La conferència d’UNEX versarà sobre les noves normatives d’ICT i de les solucions que ells aporten amb els seus productes. A tots els alumnes assistents se’ls dóna copia del reglament d’instal·lacions, així com accés a l’aplicació del fabricant per al càlcul i configuració de les instal·lacions. Jung: Empresa d’instal·lacions domòtiques En aquest cas, Jung presenta des de la perspectiva dels seus productes tota la capacitat de les instal·lacions domòtiques en habitatges. Des de les solucions més econòmiques fins a les que integren KNX amb altes prestacions. El tema de la domòtica és un dels camps de futur en el món de les telecomunicacions, doncs a part de proporcionar solucions que proporcionen serveis de gestió i control de l’habitatge, també representen la solució a problemes d’estalvi energètic i impacte ambiental. Aquest any, i com a complement d’aquestes jornades, tots els alumnes dels dos cicles : Instal·lacions de telecomunicació (GM) i Sistemes de telecomunicació i informàtica (GS) faran una sortida al Barcelona Supercomputing Center . Es tracta d’un centre , situat en el campus de la UPC, que allotja un dels grans supercomputadors del mon. La visita a les seves instal·lacions ens proporcionara una nova visió de les comunicacions entre dispositius, doncs aquest ordinador té de connectar entre si 6.112 processadors amb 95,5 TB de memòria principal (RAM) i 2 PB d’emmagatzematge....
-->