Sistemes informàtics i xarxes locals

equips informatics

Els ordinadors i altres dispositius informàtics són avui en dia  indispensables en àmbits com la industria, la llar, el comerç …

El manteniment i configuració d’aquests dispositius, així com les xarxes de comunicació que permeten l’intercanvi de dades entre els diferents equips, són un dels focus de coneixement més importants per a un tècnic superior en telecomunicacions.

En aquest mòdul es tracta en profunditat el tema d’instal·lació, configuració i manteniment dels equips informàtics. També es fa una introducció a les xarxes, fent especial èmfasi en les xarxes locals, doncs, donada la complexitat d’aquestes es continua treballant la seva configuració i estructura en el mòdul de xarxes telemàtiques de segon.

Cal destacar, com a valor afegit d’aquest mòdul, que tots els alumnes que el superen tenen una certificació oficial de l’empresa CISCO, en un curs de formació de tècnics en manteniment de sistemes informàtics. (IT Essentials).

essentials