Concurs robòtica

IMG_20180503_124919

Convocatòria

Seguidor de línia és una competició que consisteix a construir un robot autònom capaç de recórrer el circuit establert seguint una línia negra de 2 centímetres sobre un fons clar en el menor temps possible.

El robot ha de ser capaç de superar les diferents trajectòries i corbes regulars i irregulars que es trobaran en el camí, i fer-ho d’una forma ràpida i eficient.

BASES

Equip: La competició és oberta a tota persona que es trobi cursant un cicle formatiu, batxillerat o estudis superiors, sense importar l’especialitat o el centre de procedència.
Cada equip inscrit pot comptar amb un màxim de 3 integrants més un mentor, sent un total de quatre persones per robot.

Acceptació de les Bases: La participació en el concurs implica la íntegra acceptació de les presents bases, així com del reglament inclòs en el present Document.

REGLAMENT

Qualsevol situació no prevista queda a criteri dels jutges i/o el comitè organitzador.

Característiques dels robots.

1. El robot ha de ser completament autònom. No pot ser controlat i/o calibrat remotament en el seu recorregut per cap classe de dispositiu ja sigui radiocontrol, bluetooth, wifi, infraroig, o per qualsevol altre mitjà sense fil conegut.

2. Les dimensions màximes del robot són:

  • Llarg 30 cm.
  • Ample 20 cm.
  • Alt 20 cm

Pes màxim 500 grs.

3. Es pot emprar qualsevol tipus de microcontrolador, microprocessador, targetes tipus Arduino, PICAXE, PLCs, PLDs, etc. igual que utilitzar qualsevol tipus de components electrònics bàsics (transistors, comportes, etc.). No es poden utilitzar robots comercials.

4. La part motriu s’ha de construir amb motors de corrent directe de qualsevol tipus alimentat per bateries.

5. Durant el transcurs de la competició, podrien existir condicions canviants de llum, so i/o condicions ambientals, el robot ha de ser capaç d’adaptar-se a aquest tipus de condicions, ja que no depenen dels jutges ni del comitè organitzador.

6. No podran participar robots que siguin iguals entre si, siguin del mateix o de diferents equips.

COMPETICIÓ

L’àrea de competició

1.La competició es realitzarà en una pista de 2m x 2m.

2. Es faran dues proves, una de velocitat i altre de fiabilitat.

3. El competidor inicia el seu torn en pressionar el botó d’inici del seu robot. El comptatge de temps iniciarà a partir del moment que el robot creui la línia d’inici. El comptatge del temps i el torn acabaran al moment en què el robot hagi creuat la línia de meta.

4. Es dóna per acabat un intent quan el robot surt de la trajectòria, pren una drecera o recorre la trajectòria en sentit contrari a l’establert. Es considerarà que un robot s’ha sortit de la trajectòria quan cap de les seves parts components està damunt de la trajectòria i no reprèn el curs original en un temps de 10 segons.

5. El robot guanyador serà aquell que acumuli més punts. Els punts es donaran d’acord al temps obtingut. (Menys temps mes punts)

6. Puntuació:

 Prova de Velocitat: 10 punts.
Gana el mes rapit de 3 voltes, fetes en 3 rondes amb 3 intens per concursant.

Prova de Fiabilitat:  10 punts.
El participant que guany serà el que de mas voltes en un temps màxim de 5 minuts. El temps es pararà quan arribi a la meta.

Originalitat i auto diseny: 3 punts
Estabilitat en el funcionament: 5 punts
Claredat i optimització del Codi font: 3 punts