Fonaments de Programació

Estudiarem els diferents elements que intervenen en….