DUAL

fpdual El mòdul de DUAL està adreçat a tots els alumnes que no fan les pràctiques a l’empresa en la modalitat de FP DUAL. El mòdul consisteix en la realització de projectes relacionats amb tots els àmbits de les telecomunicacions. L’objectiu és ampliar, de forma pràctica i el més real possible, tots els coneixements adquirits al llarg del cicle.
Els projectes que es realitzaran aquest curs són:
redesservidores XARXA AMB SERVIDORS :

El projecte consisteix en muntar i configurar una sèrie de servidors (WEB, DNS, FTP) i connectar-los en xarxa.

imp3d MUNTATGE D’UNA IMPRESSORA 3D:

Amb la finalitat de imprimir peces dissenyades per els nostres alumnes, el centre a adquirit una impressora 3D. Els alumnes d’aquest mòdul, com a projecte, muntaran, calibraran i generaran un manual d’ús i manteniment d’aquesta impressora.

 1-spa509g TELEFONIA IP:

Muntatge  i configuració d’una centraleta de telefonia IP i configuració dels terminals telefònics. El projecte s’enfoca com a disseny d’una xarxa de telefonia IP per a una empresa que té que cobrir les necessitats particulars del seu negoci.

 lan-cable-connected-to-switch-many-cables-wiremark-number-31710231  DISSENY I CONFIGURACIÓ D’UNA XARXA LAN

En aquest projecte es muntarà físicament una xarxa LAN (cablejat i electrònica de xarxa) i, es configuraran els equips de control per controlar la xarxa segons les especificacions del projecte.

 arduino  CONTROL TELEMÀTIC D’UN PUNT DE LLUM

El projecte consisteix en controlar l’estat (encès i apagat) d’una làmpada així com la seva intensitat des de un dispositiu mòbil. El projecte s’ha realitzat amb el mòdul d’IOT “node MCU- ESP 8266”

IMG_20190311_194248124 PROJECTE DE UN DAU CONTROLAT TELEMÀTICAMENT

Integrant les diferents competències adquirides en els projectes anteriors,  aquest projecte consta de dues parts, una primera on es crea el programari per controlar un Arduino i la segona on es tracta aspectes de disseny en 3D.