Elements de sistemes de telecomunicacions

 

Impression

L’objectiu d’aquest mòdul és els elements que formen part d’un sistema de comunicacions. Estudiar els tipus , les seves característiques i les mesures que els caracteritzen. És per tant un mòdul que dóna suport a altres mòdul més orientats a les instal·lacions i on l’alumne, aprèn a valorar quins paràmetres caldrà mesurar en una instal·lació real, quin comportament hem d’esperar dels diferents elements de la instal·lació i quines són les causes del mal funcionament d’un sistema de transmissió.

En aquest mòdul treballem  temes com:

cablescoure

Medis de coure

cable-fibra-optica

 

    Fibra òptica

antenas2

Radio freqüència

Per a tots ells s’elaboren pràctiques on es poden mesurar i visualitzar els diferents paràmetres que són d’importància per a un correcte funcionament de les instal·lacions. Concretament fem pràctiques de reflexions en medis de coure, pràctiques amb fibres òptiques (fusió de fibra) i disseny i construcció d’antenes (FM Wi-Fi…)

 IMATGES DELS EQUIPAMENTS I PRÀCTIQUES

 P60310-194030-30Disseny i construcció d’una antena FM

P60310-195040Disseny i construcció d’una antena FM

grafica Mesura dels paràmetres de l’antena